Τί είναι η αρθροσκόπηση ώμου;

H άρθρωση του ώμου αποτελείται από 3 οστά: κλείδα, ωμοπλάτη και βραχιόνιο, δημιουργώντας έτσι τις ακόλουθες αρθρώσεις: ακρωμιοκλειδική, γληνοβραχιόνιος (αυτή που συνήθως εννοεί ο ασθενής) και η ωμοπλατιαιο-θωρακική από την ολίσθηση της ωμοπλάτης πάνω στο θώρακα. Για την κίνηση των οστών απαιτείται η συντονισμένη λειτουργία των μυών που είναι γύρω από αυτά, καθώς και η ακεραιότητα των αντίστοιχων τενόντων. Πολύ επιγραμματικά έχουμε το δελτοειδή μυ (εκεί που συνήθως γίνονται τα εμβόλια) ο οποίος απομακρύνει το βραχιόνιο από το θώρακα (απαγωγή), ενώ από κάτω του υπάρχουν οι τέσσερις μύες του στροφικού πετάλου (υποπλάτιος, υπερακάνθιος, υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος), που στρέφουν το βραχιόνιο οστό αλλά και υποβοηθούν το δελτοειδή στην απαγωγή.

Πως πραγματοποιείται η αρθροσκόπηση ώμου;

Η αρθροσκόπηση ώμου αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη μέθοδο αντιμετώπισης των παθήσεων του ώμου. Οι περισσότερες παθήσεις και τα προβλήματα του ώμου, πλην των καταγμάτων, μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως αρθροσκοπικά. Με τη χρήση ειδικής μικρής κάμερας, του αρθροσκοπίου (το οποίο τοποθετείται στο εσωτερικό της άρθρωσης), ο γιατρός μπορεί να δει σε μεγέθυνση στην οθόνη και να αναγνωρίσει ακόμα και πολύ μικρές βλάβες. Μπορεί έτσι να εξετάσει λεπτομερώς και με τη χρήση ειδικών εργαλείων να επιδιορθώσει τις βλάβες πιο αποτελεσματικά και με ελάχιστη παρεμβατικότητα.

Παθήσεις ώμου και αρθροσκόπηση

Όλα τα ανατομικά μόρια στην περιοχή του ώμου, είτε πρόκειται για τα οστά ή τα μαλακά μόρια (σύνδεσμοι, επιχείλιος χόνδρος, μύες, τένοντες), μπορούν να εμφανίσουν παθολογικές αλλοιώσεις και να δημιουργήσουν συμπτώματα. Ενδεικτικά, οι κυριότερες παθήσεις ώμου που πλέον αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά είναι:

  • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής (ή πρόσκρουσης)- impingement: Αφαιρείται αρθροσκοπικά το οστεόφυτο (οστική προεξοχή) του ακρωμίου πάνω στο οποίο προσκρούουν οι τένοντες του ώμου, συχνότερα του υπερακανθίου. Μπορεί να συνυπάρχει τενοντίτιδα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός, η οποία αντιμετωπίζεται ανάλογα.
  • Ρήξη μυοτενοντίου πετάλου (στροφικό πέταλο- rotator cuff): Αποτελείται από 4 μύες (υπερακάνθιος υπακάνθιος, υποπλάτιος και ελάσσων στρογγύλος) που στρέφουν το βραχιόνιο οστό. Με την πάροδο της ηλικίας υφίστανται εκφύλιση και ρήξη, με αποτέλεσμα τη μυϊκή αδυναμία στις στροφικές κινήσεις και την απαγωγή. Μπορεί να συνυπάρχει τενοντίτιδα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός, που αποτελεί το κύριο αίτιο του πόνου και αντιμετωπίζεται με τενοντοτομή. Εφόσον αναγνωριστεί έγκαιρα η ρήξη και οι μύες δεν υποστούν λιπώδη εκφύλιση, η αρθροσκόπηση του ώμου επιτρέπει τη συρραφή τους και την πλήρη αποκατάσταση της κινητικότητας του ώμου.
  • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα ώμου: Οφείλεται σε ασβέστωση εντός των τενόντων (συχνότερα υπερακανθίου, υποπλατίου, ή υπακανθίου), που προκαλεί φλεγμονή και πολύ έντονο πόνο. Συνήθως αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Ορισμένες φορές όμως ο πόνος είναι εξαιρετικά έντονος και επίμονος, οπότε μπορεί να χρειαστεί αρθροσκοπική αφαίρεση της ασβέστωσης.
  • Βλάβη τύπου SLAP/ τενοντίτιδα δικεφάλου βραχιονίου μυός: Πρόκειται για την αποκόλληση της έκφυσης της μακράς κεφαλής του τένοντα του δικέφαλου βραχιονίου μυ. Μπορεί να συνυπάρχει ερεθισμός του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός. Παρατηρείται κυρίως σε αθλητές που κάνουν ρίψεις, ή σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς στα πλαίσια και άλλων βλαβών στον ώμο, και μπορεί να αποκατασταθεί αρθροσκοπικά.
  • Εξάρθρημα/ Αστάθεια ώμου: Όταν συμβεί εξάρθρημα στον ώμο, ο επιχείλιος χόνδρος που προστατεύει την κεφαλή του βραχιονίου οστού από το εξάρθρημα, υφίσταται αποκόλληση από την ωμογλήνη. Αυτό δημιουργεί συνθήκες αστάθειας και ο ασθενής μπορεί να υποστεί και άλλα επεισόδια εξαρθρήματος μετά το αρχικό. Αφού ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες, η αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου (βλάβη Bankart) αποκαθίσταται αρθροσκοπικά στην ανατομική της θέση.
  • Αφαίρεση χόνδρινων ή οστεοχόνδρινων ελεύθερων σωμάτων εξαιτίας κάποιου τραυματισμού ή στα πλαίσια κάποιας νόσου (π.χ. οστεοχονδρωμάτωση).

Όλες οι παραπάνω παθήσεις αντιμετωπίζονται επιτυχώς χωρίς τομές με την μέθοδο της αρθροσκόπησης, ο ασθενής αποχωρεί από το νοσοκομείο την ίδια ή την επόμενη ημέρα και η αποκατάστασή του είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι με την κλασσική ανοιχτή χειρουργική μέθοδο.  Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός Δρ. Γ. Κασιμάτης έχει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των παθήσεων και των κακώσεων του ώμου, ενώ έχει ασχοληθεί και σε ερευνητικό επίπεδο με την ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών με σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ), της  Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθλητικών Κακώσεων, Χειρουργικής Γόνατος & Αρθροσκόπησης (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy- ESSKA), καθώς και των Ευρωπαίων Χειρουργών Ώμου (European Shoulder Associates- ESA). Ασχολείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την αρθροσκόπηση του ώμου, γιατί παρέχει τη δυνατότητα ελάχιστης παρέμβασης με εξαιρετικά μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, καθώς και γρήγορη αποκατάσταση των ασθενών.

Μπορείτε να δείτε ένα συντομευμένο βίντεο από μια αρθροσκόπηση ώμου για ρήξη στροφικού πετάλου, όπου έγινε τενοντοτομή της μακράς κεφαλής δικεφάλου, υπακρωμιακή εκτομή ορογόνου θυλάκου και συρραφή της ρήξης του τένοντα του υπερακανθίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στους παραπάνω συνδέσμους για να περιηγηθείτε στα αντίστοιχα θέματα.

Επικοινωνία Επικοινωνία