Α. Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με σύστημα κριτών (peer-review) που περιλαμβάνονται στο MEDLINE (PubMed)

 1. Kourtzis N, Pafilas D, Kasimatis G. Management of pertrochanteric fractures in the elderly patients with an external fixation. Injury 2001;32 Suppl 4:115-128. (Impact factor: 1.067).
 2. Kourtzis N, Pafilas D, Kasimatis G. Blood saving protocol in elective total knee arthroplasty. Am J Surg 2004; 187(2):261-267. (Impact factor: 2.101)
 3. Matzaroglou C, Assimakopoulos K, Panagiotopoulos E, Kasimatis G, Dimakopoulos P, Lambiris E. Sexual function in females with severe cervical spinal cord injuries: a controlled study with the Female Sexual Function Index. Int J Rehabil Res. 2005 Dec;28(4):375-7. (Impact factor: 0.735)
 4. Kasimatis GB, Syggelos SA, Matzaroglou, C, Panagiotopoulos E, Kalogeropoulou C, Lambiris E. False-negative computed tomographic scan after a hyperextension dislocation injury of the cervical spine: a nearly missed diagnosis. Am J Emerg Med. 2006 Mar;24(2):244-7. (Impact factor: 1.518).
 5. Tyllianakis M, Kasimatis G, Athanaselis S, Melachrinou M. Rice-body formation and tenosynovitis of the wrist: case report and review of the literature. J Orthop Surg (Hong Kong). 2006 Aug;14(2):208-211. 
 6. Kasimatis GB, Lambiris E, Panagiotopoulos E, Zouboulis P, Tyllianakis M. Re: Reindl R, Ouellet J, Harvey EJ, et al. Anterior reduction for cervical spine dislocation. Spine 2006;31:648-52. Letter to the Editor. Spine. 2007 Jan 15;32(2):285. (Impact factor: 2.351).
 7. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Kasimatis G, Syggelos SA, Lambiris E. Anterior traumatic shoulder dislocation associated with displaced greater tuberosity fracture: the necessity of operative treatment. J Orthop Trauma. 2007 Feb;21(2):104-12. (Impact factor: 1.670).
 8. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Kasimatis G. Transosseous suture fixation of proximal humeral fractures. J Bone Joint Surg Am. 2007 Aug;89(8):1700-9. (Impact factor: 2.444)
 9. Tyllianakis M, Megas P, Karnabatidis D, Kasimatis G. A patient who developed massive retroperitoneal hemorrhage subsequent to bilateral total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2007 Sep;22(6):942. (Impact factor: 1.806).
 10. Kasimatis GB, Lambiris E, Tyllianakis M, Giannikas D, Mouzakis D, Panagiotopoulos E. Gamma nail breakage: a report of four cases. J Orthop Surg (Hong Kong). 2007 Dec;15(3):368-72.
 11. Kasimatis GB, Panagiotopoulos E, Megas P, Matzaroglou C, Gliatis J, Tyllianakis M, Lambiris E. The Adult Spinal Cord Injury without Radiographic Abnormalities Syndrome: Magnetic Resonance Imaging and Clinical Findings in Adults with Spinal Cord Injuries Having Normal Radiographs and Computed Tomography Studies. J Trauma. 2008 Jul;65(1):86-93. (Impact factor: 2.035).
 12. Lambiris E, Kasimatis GB, Tyllianakis M, Zouboulis P, Panagiotopoulos E. Treatment of unstable lower cervical spine injuries by anterior instrumented fusion alone. J Spinal Disord Tech. 2008 Oct;21(7):500-7. (Impact factor: 1.110)
 13. Kasimatis GB, Panagiotopoulos E, Gliatis J, Tyllianakis M, Zouboulis P, Lambiris E. Complications of anterior surgery in cervical spine trauma: an overview. Clin Neurol Neurosurg. 2009 Jan;111(1):18-27. (Impact factor: 1.506)
 14. Dimakopoulos P, Panagopoulos A, Kasimatis G. Transosseous suture fixation of proximal humeral fractures. Surgical Technique. J Bone Joint Surg Am. 2009 Mar; 91 Suppl 2:8-21. (Impact factor: 2.444)
 15. Panagiotopoulos Ε, Athanaselis E, Matzaroglou C, Kasimatis G, Gliatis J, Tsolakis I. Compound and acutely ruptured false aneurysm of the brachial artery: a case report. J Med Case Reports. 2009 Jun 5;3:6627.
 16. Kasimatis GB, Michopoulou S, Boniatis I, Dimopoulos P, Panayiotakis G, Panagiotopoulos E. The impact of fusion on adjacent levels in cervical spine injuries: is it really important? Clin Neurol Neurosurg. 2009 Jan;111(10):816-824. (Impact factor: 1.506)
 17. Megas P, Papathanassiou ZG, Kasimatis G, Papachristou DJ. Aneurysmal bone cyst of the scapula. A case report. Acta Orthop Belg. 2009 Oct;75(5):684-9.
 18. Ruggieri P, Kasimatis G, Errani C, Bosco G, Mercuri M. Desarthrodesis and prosthetic reconstruction of the knee after resection of bone tumors. J Surg Oncol 2010 Dec 1;102(7):832-7. (Impact factor: 2.183)

Β. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια [Περιέχονται σε Supplements  ξενογλώσσων περιοδικών ή Τόμους Πρακτικών των Συνεδρίων]

 1. 5-8 Μαϊου 2004: 11th ESSKA 2000 Congress and 4th World Congress on Sports Trauma. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Functional anatomic restoration of recurrent traumatic shoulder dislocation in young active patients. 60 patients followed for 2-10 years” Dimakopoulos P., Papadopoulos AX., Panagopoulos A., Kasimatis G., Lambiris E.
 2. 27-29 Μαϊου 2004: 3rd Meeting of the Association for the Study and Application of the Method of Ilizarov (A.S.A.M.I.) International, Turkey. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Treatment of high-energy tibial plateau fractures with minimal internal fixation augmented with hybrid external fixation” V. Athanasiou, A. Saridis, G. Kasimatis, E. Panagiotopoulos, E. Lambiris.
 3. 9-12 Σεπτεμβρίου 2004: 6th Congress of the European Association for Trauma & Emergency Surgery (EATES), Rotterdam, The Netherlands. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Combined fractures of femoral shaft and proximal or distal part: Classification and treatment by intramedullary nailing” S. A. Syggelos, E. Athanaselis, D. Giannikas, G. Kasimatis, E. Lambiris.
 4. Στην ίδια επιστημονική εκδήλωση, Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Our Experience with Whiplash Vertigo Syndrome in Cervical Spine Injuries: Clinical Points and Pathophysiology” Ch Matzaroglou, E. Panagiotopoulos, G. Kasimatis, J. Gliatis, E. Lambiris.
 5. 4-7 Ιουνίου 2005: 7th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), Lisbon, Portugal. Συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα: “Denervation of the base of the thumb: a new alternative for trapeziometacarpal arthritis?” Giannikas D, Syggelos S, Kasimatis G, Tyllianakis M, Dimakopoulos P.
 6. 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2005: 20th Annual Meeting of the North American Spine Society (NASS), Philadelphia, USA. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Complications of anterior surgery in cervical spine trauma” Kasimatis G, Lambiris E, Zouboulis P, Panagiotopoulos E, Tyllianakis M, Matzaroglou C. Δημοσιεύθηκε στο The Spine Journal. Jul 2009;5(4):S65-S65
 7. 2-6 Οκτωβρίου 2006: Κοινό Ετήσιο Συνέδριο της Γερμανικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας και της Γερμανικής Ορθοπαιδικής –  Τραυματολογικής Εταιρείας (70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), 92. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), 47. Tagung des Berufverbandes der Fachärzte für Orthopädie (BVO)). Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Unstable cervical spine injuries: The impact of fusion on adjacent levels”. Lambiris E, Kasimatis G, Tyllianakis M, Panagiotopoulos E.
 8. 11-15 Μαΐου 2007: 8th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), Florence, Italy. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Tantalum rods in treatment of patients in early stages of avascular necrosis of the femoral head. Preliminary results”. Syggelos S, Megas P, Kasimatis G, Kouzelis A, Lambiris E. Δημοσιεύθηκε στα Proceedings του J Bone Joint Surg Br 2009 91-B: 135.
 9. Στην ίδια επιστημονική εκδήλωση, συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα: “Radiologic and clinical examination mismatch in the evaluation of cervical spine injuries in adult patients” Lambiris E, Kasimatis G, Megas P, Panagiotopoulos E.
 10. 14-15 Σεπτεμβρίου 2007: Combined AIOD – GKS Meeting (Association Internationale pour l’Ostéosynthèse Dynamique – Gerhard Küntscher Society), Strasbourg, France. Συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα: “Management of large bone defects after wide excision for malignant primary bone tumors” Lambiris E, Kasimatis G, Megas P, Giannikas D.
 11. 27 Οκτωβρίου 2007: 6th Scientific Seminar on Orthopaedics and Traumatology, “Rizzoli” Institute, Bologna, Italy. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “L’uso delle megaprotesi modulari nelle revisioni di anca e ginocchio” Ruggieri P, Bosco G, Montalti M, Kasimatis G, Tigani D, Mercuri M.
 12. 29 Μαΐου – 1η Ιουνίου 2008: 9th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), Nice, France. Συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα: “Monitoring anaesthesia control during kyphoplasties” Matzaroglou C, Sourgiadaki E, Karanikolas M, Filos K, Kallivokas A, Kasimatis G, Panagiotopoulos E.
 13. 13-14 Δεκεμβρίου 2008: 1st E.C.O.S.E.P. Congress. Guidelines in Sports Medicine: When to return to play. Thessaloniki, Greece. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Injuries in indoor soccer (5×5)” Matzaroglou C, Assimakopoulos K, Boudogianni E, Partheni M, Iliadis C, Fetlis A, Voulgaris S, Gatzounis G, Zoumboulis P, Maraziotis T, Kasimatis G, Samoladas E, Dimakopoulos P.
 14. 3-6 Ιουνίου 2009: 10th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), Wien, Austria. Συμμετοχή σε ηλεκτρονική ανακοίνωση (e-poster) με θέμα: “Extra-articular resection of malignant tumors of the hip” Bianchi G., Kasimatis  G., Donati D., Mercuri M.
 15. 20-22 Μαϊου 2010: 10th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM) and 1st International Meeting of Microsurgical Societies, Genoa, Italy. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Congenital malformation of the forearm” Giannakopoulos P, Kasimatis G.
 16. May 15-16, 2012: 25th Annual Meeting of the European Musuloskeletal Oncology Society (EMSOS), Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy. Συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα: “Desarthrodesis and prosthetic reconstruction of the knee after resection of bone tumors” Kasimatis G, Errani C, Bosco G, Ruggieri P.
 17. June 13-16, 2018: 23rd FESSH Congress, Copenhagen, Denmark. Συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα:
  Arthritis of the 1st carpometacarpal joint of the thumb: treatment with tenotomy of the accessory bands of Abductor Pollicis Longus (APL) Kasimatis G, Kourkoutas K, Liarakos N, Kaldis P, Vlachos N, Giannakopoulos P.

Γ. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

 1. 18-20 Μαΐου 2000: 2η Ορθοπαιδική Συνάντηση Αιγίου. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα «Αντιμετώπιση ασταθών περιτροχαντηρίων καταγμάτων με εξωτερική οστεοσύνθεση» Δ. Παφύλας, Γ. Κασιμάτης, Α. Αυγερόπουλος, Ν. Κουρτζής.
 2. 11-15 Σεπτεμβρίου 2001: 57ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα «Εξοικονόμηση αίματος σε ολική αρθροπλαστική γόνατος» Δ. Παφύλας, Ν. Κουρτζής, Β. Φωτεινόπουλος, Γ. Κασιμάτης.
 3. 14-16 Ιουνίου 2002: 3η Ορθοπαιδική συνάντηση Αιγίου. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα «Αντιμετώπιση περιτροχαντηρίων καταγμάτων με εξωτερική οστεοσύνθεση σε ασθενείς με σοβαρά συνοδά προβλήματα». Γ. Κασιμάτης, Δ. Παφύλας, Ε. Φωτεινόπουλος, Ν. Κουρτζής.
 4. Στην ίδια επιστημονική εκδήλωση, συμμετοχή σε 2 ακόμα ανακοινώσεις: «Η κυκλοτερής εξωτερική οστεοσύνθεση ως μέθοδος εκλογής σε κατάγματα κάτω άκρου» Δ. Παφύλας, Γ. Κασιμάτης, Ε. Φωτεινόπουλος, Ν. Κουρτζής.
 5. και  «Εξωτερική οστεοσύνθεση καταγμάτων διάφυσης μηριαίου. Μπορεί η εφαρμογή της να είναι και η τελική μέθοδος;»  Ε. Φωτεινόπουλος, Γ. Κασιμάτης, Δ. Παφύλας, Ν. Κουρτζής.
 6. 18-20 Οκτωβρίου 2002: 5ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο. Συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster): «Η εμπειρία μας από την πενταετή λειτουργία του ιατρείου οστεοπόρωσης στο ΓΝΝ Αιγίου» Ν. Κουρτζής, Θ. Παρίση, Γ. Κασιμάτης, Δ. Παφύλας, Ε. Φωτεινόπουλος.
 7. 22-28 Οκτωβρίου 2002: 58ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο της ΕΕΧΟΤ. Αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα: «Συνδυασμός μεθόδων εξοικονόμησης  αίματος στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου» Γ. Κασιμάτης, Δ. Παφύλας, Ε. Φωτεινόπουλος, Ν. Κουρτζής.
 8. Στην ίδια επιστημονική εκδήλωση, συμμετοχή σε 2 ακόμα αναρτημένες ανακοινώσεις (posters): «Η κυκλοτερής εξωτερική οστεοσύνθεση ως μέθοδος εκλογής σε κατάγματα μακρών οστών κάτω άκρου» Δ. Παφύλας, Γ. Κασιμάτης, Ε. Φωτεινόπουλος, Ν. Κουρτζής
 9. και «Η εξωτερική οστεοσύνθεση σε κατάγματα διάφυσης μηριαίου σαν τελική μέθοδος»  Ε. Φωτεινόπουλος, Δ. Παφύλας, Γ. Κασιμάτης, Ν. Κουρτζής.
 10. 23-25 Ιανουαρίου 2004: 5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ενδομυελικών Ηλώσεων  της ΕΕΧΟΤ. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «G-nail ή PFN στην αντιμετώπιση των περιτροχαντηρίων καταγμάτων. Υπάρχει διαφορά;» Καϊσίδης Α., Κουζέλης Α., Παπάς Μ., Κασιμάτης Γ., Λαμπίρης Η.
 11. 6-8 Φεβρουαρίου 2004: 3ο Σεμινάριο Διατατικής Οστεογένεσης, με διεθνή συμμετοχή. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Αντιμετώπιση καταγμάτων Pilon με κυκλοτερή εξωτερική οστεοσύνθεση» Κ. Μουσαφείρης, Μ. Παπάς, Α. Κουζέλης, Γ. Κασιμάτης.
 12. 14-16 Σεπτεμβρίου 2004: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Εξοικονόμηση αίματος σε ασθενείς με κάταγμα στην περιοχή του αυχένα του μηριαίου, που αντιμετωπίζονται με ημιολική αρθροπλαστική του ισχίου: προκαταρτικά αποτελέσματα» Ε. Φωτεινόπουλος, Δ. Παφύλας, Γ. Κασιμάτης, Α. Τράγου, Ν. Κουρτζής.
 13. 6-10 Οκτωβρίου 2004: 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Συγκριτική μελέτη Trochanteric g-nail και PFN στην αντιμετώπιση περιτροχαντηρίων καταγμάτων» Α. Καϊσίδης, Π. Μέγας, Μ. Παπάς, Γ. Κασιμάτης, Η. Λαμπίρης.
 14. 4-6 Νοεμβρίου 2004: Κοινό Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χεριού & Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Αντιμετώπιση των καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδας με την πλάκα “π”» Παπάς Μ., Κασιμάτης Γ., Παναγόπουλος Α., Γιαννίκας Δ., Τυλλιανάκης Μ.
 15. 25-27 Ιανουαρίου 2005: 6ο Διαπανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ενδομυελικών Ηλώσεων με Πρακτική Άσκηση. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Προϊόντα γλυφανισμού. Σχέση εύρους γλυφάνου και σύστασης» Α. Κουζέλης, Σ. Σύγγελος, Γ. Κασιμάτης, Χ. Ματζάρογλου.
 16. 14-16 Απριλίου 2005: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Ώμου – Αγκώνα της ΕΕΧΟΤ. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος αποκατάστασης της οξείας ρήξης της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης» Π. Δημακόπουλος, Α. Κουζέλης, A. Παναγόπουλος, Γ. Κασιμάτης, Σ. Α. Σύγγελος, Η. Λαμπίρης.
 17. 4-8 Μαίου 2005: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Λογισμικό για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κακώσεων κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης» Χ. Ματζάρογλου, Β. Συρίμπεης, Η. Παναγιωτόπουλος, Α. Μπούρας, Α. Σαρίδης, Γ. Κασιμάτης, Η. Λαμπίρης.
 18. 17-21 Μαϊου 2005: 31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και β2-μικροσφαιρίνη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση» Χ. Ματζάρογλου, Α. Νοτόπουλος, Η. Παναγιωτόπουλος, Α. Σαρίδης, Γ. Κασιμάτης, Η. Λαμπίρης.
 19. 1-2 Ιουλίου 2005: Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδος.  Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Επιπλοκές πρόσθιας αυχενικής σπονδυλοδεσίας. Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα» Κασιμάτης Γ., Κράββας Α.,  Ζουμπούλης Π., Λαμπίρης Η.
 20. 27-30 Οκτωβρίου 2005: 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Χειρουργική θεραπεία των εξαρθρημάτων της ΑΜΣΣ με πρόσθια σπονδυλοδεσία» Κασιμάτης Γ., Σύγγελος Σ., Ματζάρογλου Χ., Ζουμπούλης Π., Λαμπίρης Η.
 21. και «Ασταθείς κακώσεις ΑΜΣΣ: Η επίδραση της σπονδυλοδεσίας στα παρακείμενα επίπεδα» Παναγιωτόπουλος Η., Κασιμάτης Γ., Τυλλιανάκης Μ., Ματζάρογλου Χ., Λαμπίρης Η.
 22. 20-21 Ιανουαρίου 2006: Ετήσιο Συνέδριο Ενδομυελικών Ηλώσεων της ΕΕΧΟΤ. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Εκατόν δύο άσηπτες ψευδαρθρώσεις κνήμης αντιμετωπισθείσες με ενδομυελική ήλωση» Η. Λαμπίρης, Ε. Φωτεινόπουλος, Ε. Αθανασέλης, Γ. Κασιμάτης.
 23. 12-14 Μαϊου 2006: 8ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και 5ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: “Whiplash syndrome in sports activities. Does this syndrome really exist?” Matzaroglou C, Kettler A, Kasimatis G, Bobrowitsch E, Mack C, Kallivokas A, Fetlis A, Wilke HJ, Lambiris E.
 24. 1-4 Ιουνίου 2006: 32ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Χειρουργική θεραπεία των εξαρθρημάτων ΑΜΣΣ με πρόσθια σπονδυλοδεσία» Κασιμάτης Γ., Τυλλιανάκης Μ., Ματζάρογλου Χ., Λαμπίρης Η.
 25. Στην ίδια επιστημονική εκδήλωση, Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Επιπλοκές πρόσθιας σπονδυλοδεσίας σε κακώσεις αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης» Κασιμάτης Γ., Παναγιωτόπουλος Η., Τυλλιανάκης Μ., Τρούσας Δ., Λαμπίρης Η.
 26. 3-7 Οκτωβρίου 2006: 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Θεραπεία καλόηθων οστικών βλαβών με ραδιοκύματα (RF-ablation)» Κασιμάτης Γ., Κουζέλης Α., Σύγγελος Σ., Τυλλιανάκης Μ., Μέγας Π., Νείλας Ι., Πέτσας Θ.
 27. Στην ίδια επιστημονική εκδήλωση, συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Οι ράβδοι τανταλίου στην αντιμετώπιση αρχικών βλαβών άσηπτης νέκρωσης μηριαίας κεφαλής –Πρώιμα αποτελέσματα» Μέγας Π., Σύγγελος Σ., Κασιμάτης Γ., Κουζέλης Α., Λαμπίρης Η.
 28. 9-11 Νοεμβρίου 2006: Ετήσιο Συνέδριο του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος της ΕΕΧΟΤ. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Ράβδοι τανταλίου στην αντιμετώπιση αρχικών σταδίων άσηπτης νέκρωσης μηριαίας κεφαλής. Πρώιμα αποτελέσματα» Σύγγελος Σ., Μέγας Π., Κασιμάτης Γ., Λαμπίρης Η.
 29. 20 – 23 Σεπτεμβρίου 2007: 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Το σύνδρομο SCIWORA: Ευρήματα μαγνητικής τομογραφίας και κλινικές εκδηλώσεις σε ενήλικες ασθενείς με κακώσεις του νωτιαίου μυελού και φυσιολογικό ακτινολογικό έλεγχο» Γ. Κασιμάτης, Χ. Ματζάρογλου, Α. Καραγιώργος, Η. Παναγιωτόπουλος, Η. Λαμπίρης.
 30. 14-15 Δεκεμβρίου 2007: 5ο Ετήσιο Συνέδριο του Τμήματος Έρευνας της ΕΕΧΟΤ.  Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Πρόκληση τριών τύπων κακώσεων χόνδρου που ενέχονται σε ανάπτυξη μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας. Συγκριτική πειραματική μελέτη σε κουνέλια» Φωτεινόπουλος Ε., Αθανασέλης Σ., Κασιμάτης Γ., Δημητριάδη Ε., Κουρέα Ε., Τυλλιανάκης Μ.
 31. 12-14 Ιουνίου 2008: 1ο Συνέδριο Αρθροσκόπησης-Αθλητικών Κακώσεων ΝΔ Ελλάδος. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Πρώτο τραυματικό εξάρθρημα του ώμου. Συγκριτική μελέτη μεταξύ χειρουργικής και συντηρητικής αγωγής» Μυλωνάς Σ., Κασιμάτης Γ., Κουζέλης Α., Γκλιάτης Ι.
 32. 10-13 Σεπτεμβρίου 2008: 14ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου και της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής με διεθνή συμμετοχή. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Ενδομυελική ήλωση καταγμάτων διάφυσης βραχιονίου» Κασιμάτης Γ., Γιαννίκας Δ.,  Δημητριάδη Ε., Τρούσας Δ., Δημακόπουλος Π.
 33. 12-13 Ιουνίου 2009: 4ο Ετήσιο Συνέδριο του Τμήματος Ώμου-αγκώνα της ΕΕΧΟΤ. Συμμετοχή σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Πρόσθιο εξάρθρημα ώμου: συντηρητική ή άμεση αρθροσκοπική αντιμετώπιση» Αθανασέλης Ε., Κασιμάτης Γ., Χατζηαντωνίου Α., Καραντζούλης Β., Γκλιάτης Ι., Δημακόπουλος Π.
 34. 21-28 Αυγούστου 2009: 15ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου και της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής με Διεθνή Συμμετοχή. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Δυναμική εξωτερική οστεοσύνθεση για τα κατάγματα Pilon των φαλαγγών» Κασιμάτης Γ., Γιαννακόπουλος Π.
 35. 1-3 Δεκεμβρίου 2011: 17ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου και της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής με Διεθνή Συμμετοχή. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Υμενική πτυχή (plica) αγκώνα: Διάγνωση και Θεραπεία» Γ. Κασιμάτης, Π. Γιαννακόπουλος.
 36. 3-6 Οκτωβρίου 2012: 68ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Ομιλητής σε ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα: «Υμενική πτυχή (plica) αγκώνα: Διάγνωση και Θεραπεία» Γ. Κασιμάτης, Π. Γιαννακόπουλος.
 37. Στην ίδια επιστημονική εκδήλωση, συμμετοχή σε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) με θέμα: «Αντικατάσταση του περιφερικού άκρου κερκίδας με αλλομόσχευμα για την αντιμετώπιση εξωδιαμερισματικού γιγαντοκυτταρικού όγκου» Γ. Κασιμάτης, Π. Γιαννακόπουλος.

Δ. Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων βιβλίων – άλλων επιστημονικών εκδόσεων

 1. Συγγραφή κεφαλαίου πάνω στους Όγκους του Μυοσκελετικού Συστήματος με θέμα “Periosteal Chondrosarcoma” στον αναγνωρισμένο δικτυακό τόπο www.bonetumor.org.
 2. Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων της 2ης έκδοσης (Μάιος 2008) του βιβλίου «Ορθοπαιδική & Τραυματολογία» του Καθηγητή Η. Ε. Λαμπίρη.
 3. Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίου «Ιατρικές Ειδικότητες & Σύγχρονη Τεχνολογία» του ΤΕΙ Αθήνας (Επιμέλεια Ν. Θαλασσινός), Αθήνα 2016.

Επικοινωνία Επικοινωνία