Αιμαγγείωμα

Γυναίκα 22 ετών με προοδευτική διόγκωση δεξιού βραχίονα μετά την εγκυμοσύνη, παραπέμφθηκε σε μας για αντιμετώπιση. Ο κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος ήταν συμβατός με όγκο μαλακών μορίων (αιμαγγείωμα), το οποίο επιβεβαιώθηκε μετά από διαδερμική βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Ακολούθησε ευρεία εκτομή του όγκου με αφαίρεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μυός, απελευθέρωση και διατήρηση των νεύρων της περιοχής και τενοντόδεση του κολοβώματος στη βραχεία κεφαλή του δικεφάλου μυός. Το τελικό ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν άριστο, με ευρέα όρια εκτομής, κανένα λειτουργικό έλλειμμα και πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Η παραπάνω περίπτωση είναι ενδεικτική και εξηγεί γιατί θα πρέπει αυτού του είδους οι βλάβες να χειρουργούνται από χειρουργούς εξειδικευμένους στη Μυοσκελετική Ογκολογία, προκειμένου τόσο η ογκολογική αντιμετώπιση να είναι επαρκής, όσο και το λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα να είναι άριστο.

Δείτε ΕΔΩ το μετεγχειρητικό λειτουργικό αποτέλεσμα στην ασθενή

Επικοινωνία Επικοινωνία