Ακρωτηριαστικό τραύμα αντίχειρα

Ασθενής επαγγελματίας ξυλουργός, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμός της τελικής φάλαγγας του αντίχειρα με έλλειμμα δέρματος. Υποβλήθηκε σε χειρουργική αποκατάσταση με τοπικό κρημνό V-Y (Atasoy) για κάλυψη του εκτεθειμένου οστού, χωρίς βράχυνση της φάλλαγας. Μετεγχειρητικά η πορεία του ήταν ομαλή και το τραύμα επουλώθηκε πολύ καλά.

Τελικό κοσμητικό αποτέλεσμα 4 μήνες μετεγχειρητικά και μετά από 3 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κακώσεις του χεριού, εδώ.

Επικοινωνία Επικοινωνία