Αρθροπλαστική ώμου

Αρθροπλαστική ώμου σε γυναίκα 75 ετών με κάταγμα αριστερού ώμου μετά από πτώση από το ύψος της. Από το ιστορικό της αναφέρει σοβαρή οστεοπόρωση και λήψη αγωγής για ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η ασθενής πονούσε πολύ και ήταν αδύνατο να χρησιμοποιήσει το αριστερό άνω άκρο της. Ο προεγχειρητικός σχεδιασμός που περιελάμβανε αξονική τομογραφία έδειξε παρεκτοπισμένο κάταγμα 4ων τμημάτων αριστερού βραχιονίου. Στα κατάγματα αυτά παρουσιάζονται δυσκολίες σταθεροποίησης λόγω της οστεοπόρωσης και κατά συνέπεια δεν μπορούν να οστεοσυντεθούν, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι συνοδεύονται από νέκρωση της βραχιονίου κεφαλής. Έγινε ημιολική αρθροπλαστική του ώμου με τοποθέτηση κατάλληλης πρόθεσης  οστεοσυρραφή των οστικών ογκωμάτων γύρω από την πρόθεση. Μετεγχειρητικά η ασθενής είχε ομαλή πορεία και πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του ώμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οστεοπόρωση, πατήστε εδώ.

Επικοινωνία Επικοινωνία