Κάταγμα Σκαφοειδούς Οστού

Ασθενής μετά από πτώση και στήριξη στο χέρι, ιατρός, με άμεση ανάγκη χρήσης του άκρου για την εργασία του.

Με κλειστή μέθοδο και χωρίς τομή, έγινε διαδερμική οστεοσύνθεση του κατάγματος μέσω οπής 3 mm και μετεγχειρητικά εφαρμόστηκε αφαιρούμενος νάρθηκας σκαφοειδούς.

Επιτυχής πώρωση του κατάγματος.

Επικοινωνία Επικοινωνία