Κάταγμα+Εξάρθρημα ποδοκνημικής

Στο Κάταγμα-Εξάρθρημα ποδοκνημικής έχουμε κάταγμα στη μία ή/& στις δύο πλευρές (έξω ή/& έξω σφυρό) πέριξ του αστραγάλου, με συνοδό εξάρθρημα. Αποτελεί σοβαρή κάκωση όχι μόνο των οστών, αλλά και των υπερκείμενων μαλακών μορίων, καθώς μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτατα εκτεταμένο οίδημα και αιμάτωμα. Εδώ έγινε οστεοσύνθεση του έξω σφυρού, αλλά λόγω συνυπάρχουσας ρήξης της κνημοπερονιαίας μεμβράνης και διεγχειρητικής αστάθειας, έγινε επιπλέον σταθεροποίηση με 1 βίδα συνδεσμώσεως, η οποία συνήθως αφαιρείται μετά την 6η εβδομάδα. Πώρωση του κατάγματος και πλήρης φόρτιση στους 3 μήνες.

Κριτική σημασία έχει η αποκατάσταση της ανατομίας και η σταθεροποίηση της άρθρωσης για την αποφυγή μετατραυματικής αρθρίτιδας.

Επικοινωνία Επικοινωνία