Κάταγμα κερκίδας – ωλένης σε παιδί

7 ετών, πολύ μεγάλη παρεκτόπιση

,

Βαρύτατο κάταγμα κάτω  άκρου κερκίδας – ωλένης σε παιδί, με μεγάλη παρεκτόπιση, εκχύμωση και συνοδό βλάβη του ωλενίου νεύρου (καυσαλγία και αιμωδίες). Επείγουσα κλειστή ανάταξη υπό αναισθησία και διαδερμική οστεοσύνθεση με βελόνες Kirschner. Μετεγχειρητικά στο παιδί βελτιώθηκε η λειτουργία του ωλενίου νεύρου και είχε πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του χεριού του. Πώρωση του κατάγματος και αφαίρεση των υλικών 3 εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Για τα κατάγματα στα παιδιά, πατήστε εδώ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ