Λιποσάρκωμα γλουτού

Η γυναίκα προσήλθε με ευμεγέθη όγκο, για την αντιμετώπιση του οποίου είχε γίνει από άλλο συνάδελφο αφαίρεση με τοπική αναισθησία προ ετών. Ο όγκος υποτροπίασε και συνεστήθη νέα αφαίρεση. Διενεργήθηκε τελικά εκτεταμένη ογκολογική επέμβαση (buttockectomy) με ευρεία προσπέλαση Henry και αφαίρεση ολόκληρου του μεγάλου γλουτιαίου μυός επί υγιών ορίων, συμπεριλαμβανομένου της παλαιάς ουλής μέσω παραθύρου στο δέρμα. Η διατήρηση του μέσου γλουτιαίου μυός επέτρεψε στην ασθενή να μην έχει κανένα λειτουργικό πρόβλημα, ακόμα και κατά τη μονοποδική στήριξη στο χειρουργημένο άκρο. Τονίζεται η σημασία σωστής παρέμβασης από ορθοπαιδικό χειρουργό, εξειδικευμένο στους όγκους του μυοσκελετικού συστήματος.

Επικοινωνία Επικοινωνία