Ψευδάρθρωση κατάγματος ωλένης

Γυναίκα 75 ετών που είχε χρόνια (57 έτη!) ψευδάρθρωση κατάγματος αριστερής ωλένης, υπέστη οξύ τραυματισμό του αντιβραχίου μετά από πτώση, με αποτέλεσμα μεγάλο συνοδό αιμάτωμα και αδυναμία χρήσης του άκρου. Υποβλήθηκε σε εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες για την αντιμετώπιση του κατάγματος, με ταυτόχρονη χρήση οστικού αυτομοσχεύματος από τη λεκάνη της (δείχνεται με το μπλε βέλος στη 2η εικόνα η ψευδο-άρθρωση και ακολούθως η χειρουργική αντιμετώπιση). Λόγω αδυναμίας πλήρους πώρωσης (αδυναμία δηλ. να κολλήσει εντελώς το κάταγμα) μετά από διάστημα 6 μήνων, η ασθενής επανεγχειρίστηκε με νέα τοποθέτηση αυτομοσχεύματος από το άλλο λαγόνιο οστό της λεκάνης (το πράσινο βέλος δείχνει ότι το κάταγμα κολλάει, ενώ το κόκκινο όχι). Υπογραμμίζεται το μεγάλο οστικό κενό που υπήρχε στην περιοχή, το οποίο δυσκόλευε εξαιρετικά την περίπτωσή της.

Τελικά το οστό κόλλησε και η ασθενής απέκτησε ένα ανώδυνο και πλήρως λειτουργικό άκρο (δείτε τις μετεγχειρητικές ακτινογραφίες, καθώς και τις κλινικές φωτογραφίες/ βίντεο). Σημειώνεται ότι είναι πολύ σπάνια η τόσο μεγάλη χρονιότητα με δημιουργία ψευδούς νεο-άρθρωσης. Γι’αυτό και η αντιμετώπισή της, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα, αποτελεί μια πρόκληση για τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία για να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις.

Δείτε βίντεο ΠΡΙΝ το χειρουργείο: https://youtu.be/-CQA7P0MhzU

Δείτε βίντεο με το ΤΕΛΙΚΟ αποτέλεσμα: https://youtu.be/Ib_ROYBnlAw

Επικοινωνία Επικοινωνία