Αναθεώρηση (revision) αρθροπλαστικής ισχίου – τεχνική Wagner

Παρακάτω περιγράφεται η περίπτωση μιας γυναίκας 83 ετών με κάταγμα γύρω από μια αρθροπλαστική ισχίου, το οποίο υπέστη μετά από πτώση από το ύψος της. Η ασθενής ήταν ανίκανη να βαδίσει, πονούσε πολύ και το άκρο της εμφάνιζε βράχυνση (ήταν κοντύτερο) και έξω στροφή. Είναι εμφανής στην ακτινογραφία η καθίζηση που έχει υποστεί η πρόθεση (η κόκκινη κουκκίδα όφειλε να είναι στο ύψος της κίτρινης γραμμής), ενώ και ο προεγχειρητικός έλεγχος με αξονική τομογραφία δείχνει ότι πρακτικά υπάρχουν πολλαπλά κατάγματα γύρω από την πρόθεση που θεωρείται ότι έχει χαλαρώσει (κάταγμα τύπου B κατά Vancouver). Επίσης φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί οστικό τσιμέντο για τη στερέωση της πρόθεσης. Μετά από προσεκτικό προεγχειρητικό σχεδιασμό έγινε αναθεώρηση της αρθροπλαστικής (revision), όπου αφαιρέθηκε η παλιά πρόθεση καθώς και τα υπολείμματα του τσιμέντου, και τοποθετήθηκε μακρύ στέλεχος Wagner που στερεώθηκε στο υγιές άκρο του μηριαίου. Αποκαταστάθηκε ακόμα το μήκος μεταξύ των κάτω άκρων της ασθενούς, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι γλουτιαίοι μύες της. Η ασθενής εντάχθηκε επίσης στο πρωτόκολλο ταχείας ανάρρωσης Fast-Track  και μπόρεσε να σηκωθεί γρήγορα και να περπατήσει με τη βοήθεια περιπατητήρα “Π”, ενώ μετά από νοσηλεία λίγων ημερών επέστρεψε στο σπίτι της. Η μετεγχειρητική ακτινογραφία στις 6 εβδομάδες ήδη δείχνει την οστική ενσωμάτωση της πρόθεσης με την παραγωγή άφθονου οστού γύρω από αυτή, κάτι που επέτρεψε στην ασθενή να βαδίζει ελεύθερα, με περιστασιακή χρήση απλού μπαστουνιού μέχρι την ολοκλήρωση της ενδυνάμωσης των μυών της περιοχής.

Πατήστε για να δείτε το βίντεο από τη μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς που υποβλήθηκε σε αναθεώρηση (revision) αρθροπλαστικής ισχίου.

Επικοινωνία Επικοινωνία