Αγκώνας: συνήθεις παθήσεις & κακώσεις

Δυσκαμψία Αγκώνα

Ωλένια Νευρίτιδα

Ρήξη δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα

Κακώσεις Αγκώνα και Κατάγματα Περιοχής

Πίεση άλλων νεύρων (μέσο, κερκιδικό)

Επικονδυλίτιδα (ΈΞΩ ή ΈΣΩ)

Επικοινωνία Επικοινωνία