Κακώσεις Αγκώνα και Κατάγματα Περιοχής

Οι κακώσεις της περιοχής του αγκώνα (κατάγματα/ εξαρθρήματα)

Αναφέρθηκε ήδη ότι η άρθρωση του αγκώνα λειτουργεί ως «μεντεσές». Για το λόγο αυτό χρειάζεται να διαθέτει πλήρη επαλληλία μεταξύ των αρθρούμενων επιφανειών, δηλαδή η ανατομική τάξη πρέπει να διατηρείται. Σε περίπτωση κατάγματος αγκώνα, η προσπάθεια του χειρουργού αποσκοπεί αφενός μεν στην ακριβή αποκατάσταση της ανατομίας των επιφανειών, και αφετέρου στην ταχεία αποκατάσταση της κινητικότητας για την αποφυγή δυσκαμψίας, που δυστυχώς είναι συχνή στην περιοχή του αγκώνα. Πολλές φορές μάλιστα η αποκατάσταση της ισορροπίας αυτής είναι εξαιρετικά δύσκολη και περιπλέκεται περισσότερο από συνυπάρχουσες συνδεσμικές κακώσεις και αστάθεια.

 

Complex Coronoid Fracture1Παρακάτω περιγράφεται η περίπτωση άνδρα 38 ετών, ο οποίος μετά από βαρύτατη κάκωση του αριστερού αγκώνα υπέστη σύνθετη αστάθεια αγκώνα (συντριπτικό κάταγμα της κορωνοειδούς αποφύσεως και ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου). Έγινε οστεοσύνθεση του anteromedial facet της κορωνοειδούς και αποκατάσταση της ρήξης του έσω πλαγίου με διοστική άγκυρα.

 

 

 

Complex Coronoid Fracture 220160219_175352-1Για την προστασία της οστεοσύνθεσης και την πρώιμη κινητοποίηση του αγκώνα τοποθετήθηκε σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για 6 εβδομάδες, το οποίο στη συνέχεια αφαιρέθηκε. Ο αγκώνας ήταν ανώδυνος και σταθερός με λειτουργικό εύρος κίνησης ήδη από τον 3º μήνα.

Ειδική μνεία γίνεται στην αντίστοιχη ενότητα για τις κακώσεις του αγκώνα στα παιδιά, λόγω της μεγάλης συχνότητας και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν. Να σημειωθεί δε ότι  στα παιδιά επισυμβαίνουν κυρίως κατάγματα (και όχι ρήξεις συνδέσμων), αλλά και εξαρθρήματα στον αγκώνα.

 

20161220_18490320161001_112955Τα κατάγματα του αντιβραχίου προκαλούνται συνήθως από άμεση πλήξη ή μετά από πτώση. Είναι κατάγματα που μας ενδιαφέρει η ανατομική τους ανάταξη και κυρίως η αποκατάσταση της κύρτωσης της κερκίδας, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρηνισμού-υπτιασμού (στροφή της παλάμης προς τα κάτω και προς τα πάνω). Είναι συχνά στα παιδιά και στους εφήβους όπως ο νεαρός 16 ετών της φωτογραφίας. Έγινε ανοιχτή ανάταξη και οστεοσύνθεση με πλάκες και βίδες, πλήρης αποκατάσταση της ανατομίας και ομαλή πώρωση στους 2,5 μήνες.

Επικοινωνία Επικοινωνία