Τα κατάγματα της πηχεοκαρπικής

Κάταγμα κερκίδας καρπούΑποτελούν πολύ συχνές κακώσεις, τόσο σε νέους, όσο και σε ηλικιωμένους ασθενείς. Στους μεν νέους αφορούν κυρίως κακώσεις μεγάλης βίας (πχ. πτώση από ύψος με το χέρι σε έκταση), σε μεγαλύτερες δε ηλικίες προκαλούνται από απλές πτώσεις εξ’ ιδίου ύψους σε έδαφος οστεοπόρωσης.

 

 

 

Οι συνδεσμικές κακώσεις της πηχεοκαρπικής

Κατάγματα σκαφοειδούς

 

canstockphoto11994932-min20161026_111010-2Ειδική κατηγορία αποτελούν οι συνδεσμικές κακώσεις του καρπού και το κάταγμα σκαφοειδούς, τα οποία απαιτούν αρκετή εμπειρία από τον εξεταστή, γιατί στις ακτινογραφίες μπορεί να διαλάθουν και ο πόνος να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Χρειάζεται λεπτομερής κλινική εξέταση και ειδικός απεικονιστικός έλεγχος, συχνά με μαγνητική τομογραφία, ώστε να καθοριστεί επακριβώς η βλάβη.

Συνήθης συνδεσμική βλάβη αποτελεί η ρήξη του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου (φαίνεται με κόκκινο στην ακτινογραφία), η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται εγκαίρως και να ακινητοποιείται ο καρπός, διαφορετικά η αστάθεια που προκύπτει οδηγεί σε μετατραυματική αρθρίτιδα (Scapho-Lunate Advanced Collapse, SLAC) που αποτελεί πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα. Ειδικά στις χρόνιες βλάβες, συνήθως γίνεται αρθροσκόπηση του καρπού και ταξινόμηση της αστάθειας κατά Geissler, ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη αντιμετώπιση.

 

Τα κατάγματα των μετακαρπίων & των δακτύλων

καταγμα μετακαρπιουΓενικά, για τα κατάγματα των μετακαρπίων & των δακτύλων ισχύει η αρχή της ανατομικής αποκατάστασης αυτών. Ειδικά αυτό που ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει στροφή κατά τον επιμήκη άξονα, γιατί τότε η λειτουργία του χεριού καθίσταται προβληματική. Όπως όμως περιγράφεται και στις κακώσεις του αγκώνα, η ανατομική αποκατάσταση θα πρέπει να μη γίνεται με τίμημα τη δυσκαμψία του δακτύλου. Κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα δυνατό, ενώ μπορεί να χρειαστούν πρόσθετες επεμβάσεις τενοντόλυσης ή αρθρόλυσης και πάλι το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι τέλειο.

Να σημειωθεί επίσης ότι, στις κακώσεις της περιοχής της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης, τα προβλήματα μπορεί να είναι πολλαπλά και, λόγω της εξαιρετικά περίπλοκης και ιδιαίτερης ανατομίας, έχει χαρακτηριστεί από τους χειρουργούς του χεριού ως “no man’s land”.

 

Οι συνδεσμικές κακώσεις των δακτύλων

DIPΟι κακώσεις αυτές είναι συχνές και χωρίζονται σε αυτές που αφορούν την εγγύς φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση και σε αυτές που αφορούν την άπω άρθρωση. Οι  κακώσεις του αντίχειρα αποτελούν ιδιαίτερη οντότητα, με συχνότερη αυτή που ονομάζεται αντίχειρας του σκιέρ (skier’s thumb), γιατί συμβαίνει συχνά κατά τις πτώσεις στο σκι. Διαφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση, στην πρόγνωση, αλλά και στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Παρατίθεται μια εικόνα πλαγίου εξαρθρήματος της άπω φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης, με ρήξη των πλαγίων συνδέσμων. Έγινε κλειστή ανάταξη και τοποθέτηση ειδικού νάρθηκα με πλήρη αποκατάσταση.

 

Οι ρήξεις τενόντων

20161219_141156-120161118_184704-1canstockphoto9045701Αποτελούν συχνές κακώσεις είτε λόγω τέμνοντος αντικειμένου (πχ. μαχαίρι), είτε στα πλαίσια αθλητικών κακώσεων, ή ακόμη και στα πλαίσια εκφύλισης. Ενδεικτικά αναφέρεται η ρήξη του εκτείνοντα τένοντα που συμβαίνει όταν ο ασθενής δεχθεί πλήξη με τη μπάλα πάνω στην τελική φάλαγγα (mallet finger ή και baseball finger). Αντιμετωπίζεται κατά κανόνα συντηρητικά με ειδικό νάρθηκα δακτύλου, εκτός αν συνυπάρχει και απόσπαση οστικού τεμαχίου, οπότε γίνεται οστεοσύνθεση. Στην τελευταία περίπτωση προτιμάται η διαδερμική οστεοσύνθεση μετά από κλειστή ανάταξη (Closed Reduction Percutaneous Pinning- CRPP), γιατί έχει δειχθεί ότι πλεονεκτεί σε ό,τι αφορά τις δυνητικές επιπλοκές.

 

20160607_090051-120160607_084156-1Στην περίπτωση όμως που η ρήξη συμβαίνει στα πλαίσια εκφύλισης, συνήθως επιλέγεται να γίνει τενοντομεταφορά, δηλαδή χρήση παρακείμενου τένοντα ως δότη μοσχεύματος, λόγω της κακής ποιότητας του τένοντα. Στη διπλανή εικόνα παρουσιάζεται  αυτόματη ρήξη του μακρού εκτείνοντα τον αντίχειρα σε γυναίκα 70 ετών, για την οποία έγινε μεταφορά τένοντα από το δείκτη του ίδιου χεριού. Είναι εμφανής η κακή ποιότητα του ραγέντος τένοντα (εδώ συγκρατείται με τη λαβίδα), ο οποίος έχει χάσει το φυσιολογικό χρυσίζον και γυαλιστερό χρώμα του και έχει μια πιο ροδαλή χροιά. Διεγχειρητικός έλεγχος της τάσης μετά τη συρραφή και πλήρης έκταση του αντίχειρα.

 

Βαρειά τραύματα χεριού – Διατομές αγγείων/νεύρων

Αποτελούν σοβαρές κακώσεις, που μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωση αλλά και στη λειτουργικότητα του μέλους. Παράδειγμα αποτελούν τα ακρωτηριαστικά τραύματα με έλλειμμα δέρματος. Χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση της βλάβης, καθώς και χρήση μικροσκοπίου και μικροχειρουργικής τεχνικής, για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ