Categories

Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ρήξη Χιαστού Συνδέσμου (Προσθίου,  Οπισθίου)

Τι είναι η ρήξη ΠΡΟΣΘΙΟΥ χιαστού συνδέσμου;

Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου αφορά την βλάβη του συνδέσμου που ενώνει το κάτω άκρο του μηρού με το άνω άκρο της κνήμης. H κάκωση αυτή προκαλεί με τη σειρά της αίσθημα αστάθειας, καθώς ο σύνδεσμος λειτουργεί ως βασικός σταθεροποιητής της άρθρωσης του γόνατος.

Η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία ή φύλο, αλλά εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους που κάνουν άθλημα το οποίο φορτίζει έντονα την περιοχή του γονάτου, ή στο οποίο το γόνατο μπορεί να δεχθεί χτύπημα από αντίπαλο (ποδόσφαιρο, σκι, μπάσκετ, βόλεϊ κ.ά.).

Ποια είναι τα αίτια & τα συμπτώματα της ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου;

Η ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου συνήθως οφείλεται σε απότομη στροφική κίνηση του γόνατος ή σε άμεσο χτύπημα του γόνατος από αντίπαλο (πχ. κλωτσιά).

Τα συμπτώματα της ρήξης του χιαστού συνδέσμου εκδηλώνονται άμεσα και ο ασθενής αισθάνεται έναν πολύ έντονο πόνο (συχνά μετά από «κρακ»), που προκαλεί μεγάλο πρήξιμο στην περιοχή του γονάτου και κάνει ακόμα και την ορθοστασία αδύνατη.

Διάγνωση

Η διάγνωση της ρήξης του χιαστού συνδέσμου πραγματοποιείται σχετικά εύκολα όταν η κάκωση είναι πρόσφατη, γιατί στην εξέταση το γόνατο έχει αστάθεια και μεγάλο πρήξιμο, που προέρχεται από το αίμα το οποίο συσσωρεύεται μέσα στην άρθρωση. Αργότερα όμως, όταν πρηστεί πολύ το γόνατο, η εξέταση είναι αρκετά δύσκολη. Η επιβεβαίωση της υποψίας ρήξης του προσθίου χιαστού γίνεται με τη μαγνητική τομογραφία, η οποία απεικονίζει τη βλάβη, καθώς και τυχόν άλλες συνυπάρχουσες, όπως π.χ. ρήξης των μηνίσκων, ή των πλαγίων συνδέσμων. Πολλές φορές μάλιστα βρίσκεται ο συνδυασμός ρήξης προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου συνδέσμου του γόνατος, που αναφέρεται σαν «ατυχής τριάδα» και αποτελεί σοβαρό τραυματισμό του γόνατος.

Ποια είναι η θεραπεία της ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου;

Γενική αρχή είναι ότι η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου θα πρέπει να αποκαθίσταται με αρθροσκόπηση, γιατί διαφορετικά το γόνατο είναι ασταθές και έχει πιθανότητα να παρουσιάσει μετατραυματική αρθρίτιδα. Συνήθως χρησιμοποιείται τενόντιο μόσχευμα που λαμβάνεται από άλλο σημείο του ασθενή (οπίσθιοι μηριαίοι τένοντες, επιγονατιδικός τένοντας κ.ά.). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η επέμβαση αποκατάστασης της ρήξης του προσθίου χιαστού μπορεί να μην είναι απαραίτητη σε ένα άτομο μέσης ηλικίας που κάνει καθιστική ζωή. Αυτό μπορεί να ωφεληθεί από φυσικοθεραπευτική αγωγή που εστιάζει στην  ενδυνάμωση των οπισθίων μηριαίων μυών, οι οποίοι θα αναλάβουν να δράσουν στη θέση του απόντος προσθίου χιαστού συνδέσμου. Βέβαια, αν το άτομο αυτής της ηλικίας είναι δραστήριο και με αθλητικές επιδιώξεις (π.χ. δάσκαλος σκι), τότε η σταθερότητα του γόνατος είναι απαραίτητη και χρειάζεται να γίνει αρθροσκοπική αποκατάσταση της ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

 

Τι είναι η ρήξη ΟΠΙΣΘΙΟΥ χιαστού συνδέσμου;

Η ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου είναι η κάκωση του συνδέσμου που βρίσκεται πίσω από τον πρόσθιο και χιάζεται με αυτόν, εξ’ου και το όνομά τους.

Η κάκωση αυτή είναι σπανιότερη, αλλά αρκετά πιο σοβαρή από αυτήν του πρόσθιου συνδέσμου, και αρκετές φορές ο ασθενής αισθάνεται εντονότερο και πιο διαπεραστικό πόνο σε σχέση με αυτόν της ρήξης του προσθίου συνδέσμου.

Που οφείλεται η ρήξη οπισθίου χιαστού συνδέσμου;

Η ρήξη οπισθίου χιαστού συνδέσμου συνηθώς προκαλείται από:

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με άμεση πλήξη της κνήμης προς τα πίσω.
  • Αθλητικές κακώσεις όπου ασκήθηκε υπερβολική κάμψη ή έκταση στο γόνατο

Πως πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται με το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τη μαγνητική τομογραφία, κατ’ αντιστοιχία με τη ρήξη του προσθίου χιαστού. Συχνά ο οπίσθιος χιαστός ξεκολλάει από την πρόσφυσή του στα οστά μαζί με οστικό τεμάχιο, το οποίο χρειάζεται επανακαθήλωση. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι, η ρήξη του οπισθίου χιαστού μπορεί να συνυπάρχει με πολύ σοβαρές κακώσεις όπως είναι ρήξη των έξω πλαγίων συνδέσμων του γόνατος. Στην περίπτωση αυτή το γόνατο είναι τελείως ασταθές και η βλάβη εξαιρετικά σύνθετη.

Θεραπεία της ρήξης του οπισθίου χιαστού συνδέσμου

Κάποιες από τις ρήξεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει σοβαρή αστάθεια ή σημαντική παρεκτόπιση του οστικού τεμαχίου. Σε αντίθεση με τον πρόσθιο χιαστό, η φυσικοθεραπεία εδώ στοχεύει ακριβώς στον αντίθετο μυ, δηλ. στην ενδυνάμωση του τετρακεφάλου μυ, ώστε να επιτευχθεί η δυναμική σταθεροποίηση του γόνατος. Εάν όμως υπάρχουν συνοδές συνδεσμικές κακώσεις, σημαντική αστάθεια, ή χρόνια ρήξη με λειτουργικά ανεπαρκές γόνατο, τότε συστήνεται αρθροσκοπική αποκατάσταση με τενόντιο μόσχευμα, κατ’ αντιστοιχία με την αποκατάσταση του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

 

 

Επικοινωνία Επικοινωνία